Nobena slika ni na voljo
Nobena slika ni na voljo
Vaša zahteva se obdeluje.

Info

X

© 2015 Petrol d.d.

Pravno obvestilo/piškotki

Pravno obvestilo/piškotki

X

Splošni pogoji uporabe portala ePoslovanje za podjetja

Splošno

Splošni pogoji za uporabo portala ePoslovanje za podjetja Skupine Petrol, določajo obveznosti, pravice in pogoje za uporabo in poslovanje portala ePoslovanje za podjetja.

Uporabniki portala ePoslovanje za podjetja so lahko pravne osebe oz. od njih pooblaščene fizične osebe, ki so s Skupino Petrol (v nadaljevanju: Petrol), v poslovnem odnosu.

Pravna oseba upravičena za dostop in uporabo portala ePoslovanje za podjetja, mora imeti s Petrolom sklenjeno posebno pogodbo, s katero pogodbeni stranki dogovorita pogoje in način dostopa do omenjenega portala.

Petrol ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, ki niso v povezavi z našimi družbami. Prav tako ne odgovarja za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov ob registraciji ali prijavi na portal ePoslovanje za podjetja.

Uporabnik portala ePoslovanje za podjetja soglaša z objavljenimi Splošnimi pogoji in se zavezuje portal uporabljati skladno z njegovim namenom. O morebitnih spremembah Splošnih pogojev vas bomo obveščali na naših spletnih straneh.

Splošni pogoji za uporabo portala ePoslovanje za podjetja Skupine Petrol, določajo obveznosti, pravice in pogoje za uporabo in poslovanje portala ePoslovanje za podjetja.

Varovanje podatkov

V Petrolu se zavezujemo varovati podatke posredovane s strani svojih poslovnih partnerjev skladno z veljavno zakonodajo in sklenjenimi pogodbami in sprejeto informacijsko varnostno politiko Skupine Petrol (za zagotavljanje zaupnosti, nespremenljivosti in razpoložljivosti podatkov pri poslovanju na elektronski način uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za njihovo varstvo).

Petrol ne odgovarja za morebitno nepooblaščeno uporabo podatkov objavljenih na portalu ePoslovanje za podjetja v primeru, da zakoniti zastopnik poslovnega partnerja ne sporoči ustreznih sprememb glede uporabnikov oz. druge relevantne spremembe, ki se nanašajo na uporabnika oz. pravno osebo.

Namen uporabe portala

Namen uporabe aplikacij na portalu ePoslovanje za podjetja je zagotavljanje enostavnejšega in učinkovitejšega poslovanja med poslovnima partnerjema.

Registracija, pravice za uporabo aplikacij in preklic registracije

Petrol na podlagi pisnega zahtevka (pooblastila) zakonitega zastopnika pravne osebe, ki je s Petrolom v poslovnem odnosu, omogoči posameznim uporabnikom dostop do posameznih aplikacij portala ePoslovanje za podjetja tako, da uporabniku na v zahtevku navedeni elektronski naslov (ki bo uporabniško ime), posreduje geslo, s katerim se posamezni uporabnik prijavi v portal ePoslovanje za podjetja in mu dodeli pravice za uporabo aplikacij navedenih v zahtevku.

Uporabnikom se priporoča, da ob registraciji na portal ePoslovanje za podjetja z namenom preprečevanja morebitnih zlorab, spremenijo avtomatično generirano in posredovano geslo.

Zakoniti zastopnik poslovnega partnerja je dolžan vsako spremembo, ki se nanaša na uporabnika, pravno osebo, njegovih pravic za uporabo aplikaciji in morebitnih drugih relevantnih podatkov, nemudoma sporočiti organizacijski enoti Petrola, s katero je bila sklenjena pogodba za dostop do aplikacije.

V primeru, da uporabnik neprekinjeno v obdobju 12 mesecev ne uporablja spletnega portala ePoslovanje za podjetja, se mu dostop do vsebin avtomatsko blokira, ima pa možnost za ponovno zaprosilo na podlagi pisnega zahtevka (pooblastila) zakonitega zastopnika pravne osebe.

Razlika med registracijo in prijavo

Registracija uporabnika je postopek pri katerem uporabnik pridobi svojo identifikacijo in geslo za uporabo portala ePoslovanje za podjetja.

Ko je postopek registracije zaključen, se uporabnik s svojo identifikacijo in geslom prijavi v portal ePoslovanje za podjetja in lahko uporablja aplikacije, ki so bile navedene v zahtevku.

Nepooblaščena uporaba portala ePoslovanje za podjetja

Prepovedan in kazniv je vsak poskus nepooblaščene / zlonamerne / ali drugemu škodljive uporabe portala ePoslovanje za podjetja.

Poslovna tajnost

Vsebine, dostopne na portalu ePoslovanje za podjetja so last Petrola, in se lahko uporabljajo le v namene, dogovorjene s pogodbo ter se štejejo za poslovno tajnost. Kazniv je vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja, poškodovanja ali povzročitev trajne ali začasne neuporabnosti podatkov na portalu ePoslovanje za podjetja. Prav tako je kazniv vsak poskus nepooblaščenega dostopanja mimo spletnih strani do kakršnih koli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema Petrola.

Omejitev odgovornosti

Petrol ni odgovoren za občasno nedelovanje spletnega portala ePoslovanje za podjetja.

Petrol si pridržuje pravico spremeniti, dodati ali odstraniti vsebine objavljene na portalu ePoslovanje za podjetja, po predhodnem obvestilu uporabnikov. Vsi uporabniki vsebino objavljeno na portalu ePoslovanje za podjetja uporabljajo na lastno odgovornost.

Uporaba piškotkov

PETROL d.d., Ljubljana kot upravljavec portala ePoslovanje, uporablja za namene vzdrževanja uporabniške seje in varne avtentikacije uporabnika,  lastne sejne piškotke, za katere po trenutno veljavni slovenski zakonodaji (ZEKom-1) ne potrebuje izrecne privolitve uporabnika.

Seznam piškotkov, ki jih uporablja ta portal, si lahko ogledate na povezavi www.petrol.si/piskotki.

Tel.: 01 586 35 35, e-naslov : spletno.narocanje@petrol.si